DOPISNI KUVAR – pravi papirni recept – Corresponding COOK – real paper recipe
Or go to http://TCGO.info/a4og Product Rating DOPISNI KUVAR – pravi papirni recept – Corresponding COOK – real paper recipe  $2.99 DOPISNI KUVAR – pravi papirni recept Poštovani kupci, ideja dopisnog kuvara je nastala na osnovu potrebe da imate ipak papirnu verziju recepta, dok ga spremate. Na formatu razglednice, već zaboravljenog načina komuniciranja (e mail je mnogo […]